Maliye Anlaşmalı Hızlı Kaliteli ve Güvenilir Matbaa Hizmetleri

İnsan Kaynakları

Forma Matbaa İnsan Kaynakları Politikası’nın temelini “Kalitenin ana kaynağı insandır” bilinci oluşturuyor. Forma Matbaa, stratejilerini bu bilinçle geliştirmekte ve diğer departmanlarla işbirliği içinde uygulamaktadır.

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı değişen ve gelişen koşullara göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla yürütüyoruz.

İK Formu

Kişisel Bilgiler

Mesleki Bilgiler

Referans

İlgi Alanlarınız